Obchodný Názov: SHEVA, s.r.o.

Sídlo: Ventúrska 1, 811 01 Bratislava

IČO: 51 276 721

IČ DPH.: SK212 068 0188

Kontakt: Maurice Rebibo, konateľ

Emailová adresa: info.bratislava@elgaucho.eu

Mobilný kontakt: +421 918 650 000